Tehnična razlaga pojmov, ki se uporabljajo pri svetilih

 
 Pri svetilih je pomembno, kako porazdelijo svetlobni tok po prostoru. Govorimo o prostorski porazdelitvi svetilnosti. Namizna luč ima ozek ( fokusiran) kot porazdelitve svetlobnega toka, medtem ko stropne plafonjere imajo širok kot ( do 160°)  
- Svetila lahko svetijo direktno, indirektno ali kombinirano.
- Optični izkoristek svetilke podaja razmerje med svetlobnim tokom, ki izhaja iz svetilke in skupnim ( nazivnim ) svetlobnim tokom virov v svetilki  Na izkoristek vplivajo materiali in konstrukcija svetilke.
- Svetlobni izkoristek je razmerje med energijskim tokom svetlobe, ki jo seva svetilo in dovedeno električno močjo.
- Svetlobni tok (P) se meri v lumnih (lm = cd x sr) Pove količino izsevane svetlobne energije v časovni enoti (P=Q/t) Q  - svetlobna energija , t - čas
- Svetilnost (I) se meri v kandelah ( cd = lm / sr). Je razmerje med svetlobnim tokom P, ki ga seva svetilo v dan prostorski kot okrog izbrane smeri, ter tem prostoskim kotom I=P/ Ω  Če seva svetilo enakomerno na vse strani, je njegova svetilnost - Svetlobni tok ulomljeno s 4 π   ( I=P/4π )
- Svetlost ( L) je kandela na kvadratni meter (cd/m2) . Količina, ki je pri ravnem ploskovnem svetilu določena  kot svetilnost na ploskovno enoto.
- Osvetljenost (E) se meri v luksih ( lx = lm / m2) Podaja osvetljenost površine. Koliko vpadajočega svetlobnega toka pade na enoto osvetljene površine. E=P/S  Je enaka gostoti svetlobnega toka pomnoženi s kosinusom vpadnega kota. Pri točkovnem izvoru pada osvetljenost s kvadratom razdalje med virom svetlobe in površino, na katero pade svetloba ter je odvisna od vpadnega kota svetlobe na površino E= I/r2  cos α
- Kot osvetlitve žarnice,je kot npr. stožca merjen od vrha navzdol, ki ga oklepata nasproti stoječi si stranici, če stožec prerežemo na pol. Ali drugače povedano , če imamo točkasto svetilo, ki sveti pod kotom 120° , to pomeni, da sveti 60° od pravokotnice na smer usmeritve svetila.
Zato je moč žarnice, pomembna z vidika, koliko energije nam potroši ter osvetljenost , ki poda npr. koliko lumnov  ( svetlobnega toka) pade na našo delovno mizo, ki je oddaljena npr. 1 m od vira svetlobe. Običajne žarnice svetijo pod kotom cca. 300°.  Zato je potrebno pri teh žarnicah razpršeno svetlobo dodatno usmerjati na delovno površino, ki jo želimo osvetliti. Led  smd žarnice običajno svetijo pod kotom 120°, kar pomeni, da je svetlobni tok bolj usmerjen. Če dodamo usmerjevala, potem svetlobni tok združimo in usmerimo na določeno površino.  Žarnice s parabolam ( npr MR16) svetijo pod kotom 30° do 60°. Bolj, ko svetlobo usmerimo, več svetlobnega toka združimo, zato bo na osvetljeni površini večja osvetljenost. Zato nam lahko usmerjena žarnica z manjšo močjo , da več osvetljenosti kot močnejša neusmerjena žarnica, vendar zato manjšo površino osvetli.. Osvetljenost, pa je odvisna tudi od barve svetlobe, temperature, medija v katerem potujem svetloba.... Žarnice s hladno belo svetlobo, dajo več osvetljenosti kot žarnice, ki svetijo toplo belo svetlobo. Napravili smo test naših LED žarnic ter primerjavo osvetljenosti led žarnic z navadnimi. Merjenje z Luxmetrom pravokotno pod žarnico na razdalji 1m dne 28.01.2011

LED žarnica

toplo bela

hladno bela

G4 - 1,5W

30 lx

47 lx

G4 - 2W

48 lx

75 lx

G4 - 2,5W

70 lx

105 lx

G4 - 2W dvobarvna

38/8 lx

MR16 - 1W 30°

430 lx

630 lx

MR16 - 1W 60°

150 lx

240 lx

MR16 - 3W 30°

840 lx

830 lx

Halogen žarnica

osvetljenost

20W- brez ohišja horizontalno 56 lx
20W - brez ohišja vertikalno 30 lx
20W - MR16 ohišje 30° 700 lx
50W - MR16 ohišje 45° 930 lx

Običajne vrednosti osvetljenosti glede na prostor:

osvetljenost

primer

0,002 lx

jasno nebo brez lune

1 lx

polna luna

50 lx

običajna dnevna svetloba

100 lx

oblačen temen dan

300-500lx

v pisarnah

1000 lx

v TV studiu

do 25.000 lx

dnevna svetloba brez neposrednega sonca

do 120.000 lx

direktna sončna osvetlitev

Informacije: Sever Damjan, tel.:+386 1 512-12-92, fax.:+386 1 512-11-76, email : info@best-charter.si 

zapri okno