SPLOŠNI POGOJI NAJEMANJA PLOVIL :

1. Jahte je mogoče najeti tedensko ali dnevno. Plovba z najeto jahto je dovoljena samo v teritorialnem obalnem morju. Skipper mora imeti izpit za voditelja čolnov in izpit za radiotelefonijo, vsaj še en član posadke pa mora imet osnovno znanje za plovbo. S prevzemom jahte preide vsa odgovornost na najemnika. Najemnik je pri prevzemu dolžan pregledati brezhibnost plovila in preveriti opremo , navedeno v check listi. Morebitne pritožbe se naslovijo na najemodajalca pred začetkom najema.

2. Najemnik sme uporabljati jahto samo za dopustniško križarjenje. Prepovedana je uporaba v pridobitne namene, za prevoz stvari, sodelovanje na regatah, podnajem itn., razen po predhodnem pisnem dogovoru.

3. V najemnino je vključen tedenski (dnevni) najem jahte, nista pa vanjo zajeta turistična taksa in parkiranje. V najemnino je vključen najem jahte in njene opreme, njena običajna obraba, zavarovanje proti tretji osebi in polno kasko zavarovanje ob lastni udeležbi (kavcija).

4. 30% najemnine plača najemnik ob podpisu pogodbe, ostalih 70% pa 30 dni pred prevzemom jahte. Po vplačilu celotne najemnine dobi najemnik voucher za prevzem jahte.

5. V primeru odstopa od pogodbe se najemniku zaračuna :

- do 4 tedne pred začetkom najema akontacijo 30%

- od 4 tednov do dneva začetka najema pa celotno najemnino

6. Ob predaji najemnik položi kavcijo, ki je namenjena pokrivanju lastne udeležbe pri zavarovalnini in obračunavanju morebitne škode. Kavcijo plačate v gotovini v višini lastne udeležbe kasko zavarovanja.

7. Najemnik prevzame jahto s polnim rezervoarjem goriva, čisto, z opravljenim rednim servisnim pregledom, nepoškodovano. Vrne jo v enakem stanju! Za morebitno polnjenje rezervoarja zaračunamo poleg cene še 10% za stroške.

8. Na jahto ni dovoljeno vzeti domačih živali.

9. Z vsakim najemnikom sklenemo pogodbo o najemu jahte. Sestavni del te pogodbe so tudi splošni in posebni pogoji za najemanje jaht.

Za ogled pogodbe za najemanje kliknite na pogodbo o najemu jahte.doc .

Informacije : Damjan tel.: 041 683-263 , email: info@best-charter.si

zapri okno